LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > รายการช่างธรรม [ EP.35 การให้อภัย ] Read more +

รายการช่างธรรม [ EP.35 การให้อภัย ]

#ช่างธรรม : การให้อภัยทานถือเป็นทานสูงสุด เมื่อเราให้อภัยจะเกิดความรู้สึกสุข โล่ง เบาสบาย เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการให้อภัยได้คือความเมตตาทำให้เราเอาชนะความรู้สึกโกรธและไม่ต้องไปผูกเวรกับใคร การตัดกรรมที่ดีที่สุดคือหยุดทำความชั่ว การตัดเวรที่ดีที่สุดคือหยุดแก้แค้นพยาบาท การให้อภัยจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ หมั่นสร้างกุศลด้วยการให้อภัยเพราะจะทำให้โลกนี้ชุ่มเย็นขึ้น??
#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การให้อภัย