LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Read more +

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย โดยคุณสุจิ คอประเสริฐศักดิ์ นายก สมาคมฯ เป็นตัวแทนสมาคมฯ ในการถวายพานพุ่ม แด่ พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน