LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ Read more +

โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

🛠💡โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่
ส่งมอบองค์ความรู้ มาตรฐานการติดตั้งและบำรุงรักษาด้านวิศวกรรมและนวัตกรรมของงานระบบ เพื่อให้ชุมชนนั้นมีความปลอดภัย มีความมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจที่ดี🏡🏘🏩🏭 สร้างสังคมให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน🌱🌳🍃
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#TEMCA
#CSV
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่