LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > โครงการ” บางปลาน่าอยู่” ภายใต้โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ Read more +

โครงการ” บางปลาน่าอยู่” ภายใต้โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่

คุณบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย และ คุณไพบูลย์ อังคณากรกุล อุปนายกสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการบางปลาน่าอยู่ และคณะ ร่วมด้วยนายลือชา โพธิ์อบ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางปลาเข้าพบท่านผู้ว่าวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเรียนนำเสนอโครงการ” บางปลาน่าอยู่” ภายใต้โครงการวิศวกรรมสู่ชุมชน ตำบลน่าอยู่ ที่สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าฯ ร่วมมือกับสภาวิศวกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสมาคมศิษย์เก่าสจล. ซึ่งในครั้งนี้เทศบาลตำบลบางปลาเป็นหนึ่งในตำบลนำร่องของโครงการฯในด้านวิศวกรรม และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

#TEMCA
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#วิศวกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#นวัตกรรมสู่ชุมชนตำบลน่าอยู่
#TEMCACCSV
#CSV
#CreatingSharedValue
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
#สมาคมศิษย์เก่าสจล.
#จังหวัดสมุทสาคร