LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.138 วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 🙏🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.138 วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 🙏🙏

  วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้ง 3 ประการ คือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ  ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก 

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#วันวิสาขบูชา

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.