LOG-INNEWS & ACTIVITIES > > ✨ช่างธรรม EP.139 ปฏิบัติธรรมไปทำไม 🙏🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.139 ปฏิบัติธรรมไปทำไม 🙏🙏

ชีวิตของเราจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสำคัญ เพราะชีวิตเราเจอทั้งความทุกข์และความสุข แต่ความสุขเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน การฝึกจิตให้ตั้งมั่น เช่น การฟังธรรมและการปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้จิตมีพลังต้านทานกับความทุกข์ได้ โดยทุกอย่างต้องใช้สติเป็นพื้นฐาน

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#ปฏิบัติธรรมทำไม

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.