LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.149 : การดูแลจิตของตนเอง🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.149 : การดูแลจิตของตนเอง🙏

ความสุขที่คนส่วนใหญ่มักยึดถือคือความสุขทางกายภาพ หรือรูป ลักษณ์ กลิ่นและเสียง หากเราไม่ได้รับตามที่คาดหวัง ก็จะเกิดความทุกข์ การดูแลจิตคือการให้อาหารทางจิต แม้ร่างกายแข็งแรงแต่หากจิตไม่มีกำลังก็จะเกิดโรคต่างๆได้ การทำให้จิตมีกำลัง ต้องมีวิธีการจัดการกับอารมณ์ เพื่อให้จิตมีการหยุดพักหยุดนิ่ง และลดความวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#การดูแลจิตของตนเอง

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.