LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ✨ช่างธรรม EP.151 : หลักธรรมในการทำงาน🙏 Read more +

✨ช่างธรรม EP.151 : หลักธรรมในการทำงาน🙏

✨ช่างธรรม EP.151 : หลักธรรมในการทำงาน🙏

การทำงานโดยใช้เงินเป็นที่ตั้ง อาจทำให้เกิดความทุกข์ได้ หากผลลัพธ์ไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังไว้ เพราะเราไม่สามารถบังคับผลได้ จึงต้องสร้างเหตุให้ดี หากเปลี่ยนมุมมองใหม่โดยใช้งานเป็นที่ตั้ง นอกจากผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังทำให้เราได้รับความสุขระหว่างการทำงานอีกด้วย

#วัดปฐมวิเวก

#ช่างธรรม

#หลักธรรมในการทำงาน

#TEMCA

#TEMCAChannel

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

#KMITLAlumni

#สมาคมศิษย์เก่าสจล.