LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > 🎙️TEMCA Academy Podcast EP5 : เสียงและการสั่นสะเทือน (Acoustics&Vibration) Read more +

🎙️TEMCA Academy Podcast EP5 : เสียงและการสั่นสะเทือน (Acoustics&Vibration)

🎼ความเป็นมาของสมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย
🎼ปัญหาของเสียงในเมืองไทย
🎼ข้อแนะนำในการเลือกใช้หูฟัง

📌Talk พิเศษ โดย ผศ.ดร.พิทักษ์ ธรรมวาริน นายกสมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย และคุณบัลลังก์ สาธร กรรมการ​ฝ่ายวิชาการ TEMCA

👉https://www.youtube.com/watch?v=JqHGugAr5AY

#TEMCAAcademy #TEMCAPodcast

#TEMCA

#สมาคมเสียงและการสั่นสะเทือนไทย

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย