LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > ?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.85 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 4 : วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยโครงการ Read more +

?‍♂️ช่างร้ายเหลือ EP.85 : ทำสัญญาอย่างไรไม่เป็นหมู ตอนที่ 4 : วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยโครงการ

?EP. นี้จะคุยเรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยโครงการ หรือ ผู้ว่าจ้าง ที่จัดหามาให้เพื่อให้เราติดตั้ง โดยต้องรับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นด้วย นายช่างร้ายเหลือจะมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลยครับ

?พูดคุยกับนายช่างร้ายเหลือที่
Line ID : lert1966

#TEMCA

#TEMCAChannel

#TEMCACCSV

#ช่างร้ายเหลือ

#วัสดุอุปกรณ์ที่จัดหาโดยผู้อื่น

#สัญญาไม่เป็นธรรม

#สัญญาไม่เป็นหมู

#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย