LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCAร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกรครบ 22 ปีและพิธีเบิกเนตรองค์พระวิษณุกรรม Read more +

TEMCAร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกรครบ 22 ปีและพิธีเบิกเนตรองค์พระวิษณุกรรม

คุณธีรภพ​ พง์พิทยาภา​ เลขาธิการ​สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ( TEMCA ) ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสภาวิศวกรครบ 22 ปีและพิธีเบิกเนตรองค์พระวิษณุกรรม​ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสภาฯ ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ซ.ลาดพร้าว 54 เมื่อวันที่30 พย. 64 #TEMCA#สภาวิศวกรแห่งใหม่#สมาคมช่างเหมาฯ