LOG-INNEWS & ACTIVITIES > NEWS > TEMCA ขอเชิญสมาชิกฯ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสมาในหัวข้อน่าสนใจที่จัดโดย สภาวิศวกร Read more +

TEMCA ขอเชิญสมาชิกฯ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสมาในหัวข้อน่าสนใจที่จัดโดย สภาวิศวกร

วันหฤหัสบดีที่ 10 ตุสาคม 2562 เวลา 09.30-13.30 น.

งานเสวนาเรื่อง”๒๐ ปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทวิหวกรรม” ณ ห้อง 3 Hall 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ร่วมจัดในงาน SETA 2019)

 

วันพุธที่ 30 ต.ค.2562 เวลา 08.00-13.00 น.
งานเสวนาเรื่อง “โครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย”  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

สนใจติดต่อลงทะเบียนที่ www.coe.or.th