LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA แนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบ ให้กับนักศึกษา Read more +

TEMCA แนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบ ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวนฤมล แย้มสกุลณา เลขานุการอุปนายกฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย แนะแนวการทำงานในสถานประกอบการด้านรับเหมางานระบบ ให้กับนักศึกษา สาขาเทคนิคการจัดการอาคาร วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี