LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA ACADEMY เชิญร่วมชมLIVE TALK Online “การเมืองไทยกับภาคธุรกิจเอกชน” โดย รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล Read more +

TEMCA ACADEMY เชิญร่วมชมLIVE TALK Online “การเมืองไทยกับภาคธุรกิจเอกชน” โดย รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล

🎯อย่าพลาด!!!
TEMCA ACADEMY เชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
LIVE TALK Online
“การเมืองไทยกับภาคธุรกิจเอกชน”
🗒วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
🕒เวลา 15.00-16.00 น.
พบกับนักพูดชื่อดังด้านการเมืองระดับแนวหน้าของเมืองไทย👤
รศ.ดร.สุขุม นวลสกุล
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักพูดและนักวิชาการทางรัฐศาสตร์

🔊สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebok LIVE
Page : สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#TemcaAcademy
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย
#การเมืองไทยกับภาคธุรกิจเอกชน
#อาจารย์สุขุมนวลสกุล