LOG-INNEWS & ACTIVITIES > ACTIVITIES > TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.43 การล้างใจ ] Read more +

TEMCA Variety รายการช่างธรรม [ EP.43 การล้างใจ ]

“การล้างใจ” เป็นการสะสางสิ่งที่หมักหมมในสภาวะจิตของเรา ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลทำให้สภาวะจิตเราดีขึ้น เพราะใจเป็นนายที่บังคับให้ร่างกายไปทำสิ่งต่างๆ การสร้างภูมิต้านทานทางจิตเป็นการฝึกใจให้เข็มแข็งด้วยสติและสมาธิ เมื่อเจอความทุกข์เราจะมีภูมิต้านทานทำให้จิตสบายไร้กังวล และพร้อมรับมือปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

#TEMCA
#TEMCAChannel
#TEMCACCSV
#ช่างธรรม
#วัดปฐมวิเวก
#การล้างใจ
#สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย