นิตยสาร TEMCA Magazine
   ฉบับที่ 1 ปีที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2559

 

การแข่งขันกอล์ฟสมาคมฯ ประจำปี 2559
จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

• ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สนามปัญญาอินทรา
                                                              (3 คอร์ส)