ขอเชิญร่วมการแข่งขันฟุตบอล
TEMCA Champions Cup 2015

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558
ณ สนาม Super Kick ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
TEMCA Tel: 02-285-4287, 02-285-4546-7