นิตยสาร TEMCA Magazine
   ฉบับที่ 2 ปีที่ 24 เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560

 


กำหนดการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมฯ ประจำปี 2560

          : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
             สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา