ขอเชิญสมาชิกร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินจัดสร้างเสนาสนะ และก่อสร้างระบบไฟฟ้าและประปา ณ สำนักสงฆ์ ปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรีวันอาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 58 (สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-285-4546-7)
 

 


 

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อนำเงินจัดสร้างเสนาสนะ และก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าและประปา

ณ สำนักสงฆ์ ปฐมวิเวก ต.หนองย่างเสือ
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (แรม 14 ค่ำ
เดือน 10)

กำหนดการ

- 08.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า
- 08.30 น. พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า
- 10.00 น. อุบาสก-อุบาสิกา พร้อมกัน ณ บริเวณศาลา
- 10.30 น. ถวายผ้าป่าสามัคคี สดับพระธรรม
                   เทศนา 1 กัณฑ์

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่นี่