LOG-INhttps://www.temcathai.com/new/newsactivities/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%aa/
next arrow
Slider

NEWS UPDATE Read more +

ACTIVITIES UPDATE Read more +

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บไซต์สมาคม

TEMCA CHANNEL Read more +

TEMCA EXHIBITION Read more +

TEMCA MAGAZINE

TEMCA Magazine ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม

Special Scoope

TEMCA Mag. ฉบับนี้มีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของบุคคล ที่อยู่ในแวดวงวิศวกรรมไฟฟ้าที่จะมาเล่าประสบการณ์ของชีวิตให้ผู้อ่านได้รับรู้อันจะเป็น ประโยชน์และนำไปต่อยอดในการทำงานและให้ข้อคิด "อย่ากลัวในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ" กับ คุณชัยชาญ อึ๊งศรีวงศ์ นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย ในคอลัมน์ ชุมชนช่างเหมา และกลับมาเป็นครั้งที่ 2 ใน TEMCA Magazine กับบทสัมภาษณ์ "ผู้นำ รุ่นใหม่ที่จุดประกายวิศวกรไทยให้กล้าที่จะก้าวไกล" กับ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก สภาวิศวกร คนรุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมกับคอลัมน์ที่มี FC ติดตามอย่างต่อเนื่องใน เล่าสู่กันฟัง กับคุณสุวิทย์ ศรีสุข มา เล่าเท่าที่รู้...แนวคิดตามทฤษฎีของเวนเนอร์ ด้วยวิธีแคล้มป์...งาน เขียนทดลอง...ระบบรากสายดิน (สนใจไปพบและพูดคุยกับ คุณสุวิทย์ ศรีสุข ได้ในงานเปิด ตัวหนังสือ "คู่มือการติดตั้งการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า" จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิในงานเขียนเล่มนี้ กับบรรยากาศ Lightning System Coffee Talk ได้ทั้ง 23-24 ส.ค.นี้ที่พัทยาครับ)