LOG-INhttps://www.temcathai.com/new/newsactivities/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%aa/
next arrow
Slider

NEWS UPDATE Read more +

ACTIVITIES UPDATE Read more +

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บไซต์สมาคม

TEMCA CHANNEL Read more +

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อ 0-2285-4287, 0-2285-4546-7

TEMCA EXHIBITION Read more +

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อ 0-2285-4287, 0-2285-4546-7

TEMCA MAGAZINE

TEMCA Magazine ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563

Special Scoope

สำหรับสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ปีนี้ได้จัดกิรกรรมต่างๆ มาพอสมควร ที่สำคัญ สมาคมฯ กำลังจะจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไฟฟ้าและเครื่องกลที่ยิ่งใหญ่อีก งานหนึ่งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020 ซึ่งรายละเอียดของงาน เป็นอย่างไรอ่านได้ในคอลัมน์ สกู๊ปพิเศษ ส่วนเรื่องอื่นๆ ที่อยากให้ติดตามใน TEMCA Mag. ฉบับน้ีคือ "ตึกสูงเกิดไฟไหม้ ใช้เฮลิคอปเตอร์มาช่วยดับไฟได้จริงหรือ !..." จาก อ.ทอม คณาทัต ในคอลัมน์ คัมภีร์อัคคีภัย ต่อด้วย คอลัมน์ ชุมชนช่างเหมา "คุยกับ คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธ์ิ" เหรัญญิก สภาวิศวกร ท่ีจะมาพูดคุยถึงการทําางานในตําาแหน่งน้ีเป็นอย่างไรจากที่เคยผ่านการทําางานตําาแหน่ง สําาคัญๆ มาหลายองค์กร