MEMBER LOG-IN

Forget Password? Click Here

REGISTER

NEWS & ACTIVITIES > NEWS

TEMCA รับประกาศเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรของ PEA

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายก TEMCA รับประกาศเกียรติบัตร ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรของ PEA จากดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 

       

TEMCA โดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคม, คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการและคุณทินกร เอกนิรันดร์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติAFEEC – FAPECA CONFERENCE 2018

TEMCA โดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคม, คุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา เลขาธิการและคุณทินกร เอกนิรันดร์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ  AFEEC – FAPECA CONFERENCE 2018
ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

 

คุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สมาคมฯ นำโดยคุณสมชาย เจษฎานภาวงศ์ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2561 ของสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

การบรรยายเรื่อง”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง”

การบรรยายเรื่อง”เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง” ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 SME BANK TOWER โดยมีคุณสกล ธนวนกุล กรรมการฝ่ายผลประโยชน์สมาชิก กล่าวเปิดการบรรยาย

 

Blockchain Solutions Asia 2018

Date: 27 – 29 September 2018

Venue: Kuala Lumpur Convention Centre, Malaysia

Description: The Blockchain Solutions Asia 2018 (BSA2018) is designed to provide a platform for industry stakeholders to better understand the impact of Blockchain Revolution and its technological advances on their business models and operating processes. Hosting together, will be the largest Digital Ledger Technologies (DLT) event showcasing the latest technologies and solutions that introducing the applications and adoptions of blockchain in technology-led era.

Website: – https://www.blockchainsolutionsasia.com

Facebook: – https://www.facebook.com/Blockchain-Solutions-Asia-2079978005658854/

LinkedIn: – https://www.linkedin.com/showcase/blockchain-solutions-asia/

Twitter:- https://twitter.com/Block_Chain_SA

 

 

 

 

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 40 ปี ของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. และ 18.00 – 21.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และความรู้ทางวิศวกรที่ปรึกษาให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้าง ดังรายละเอียดของงานตามปรากฏในเอกสารที่แนบมาด้วย (1) โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง คือ

  • ภาคกลางวัน (13.00 – 17.00 น.) จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานและเผยแพร่ความรู้ทางวิศวกรที่ปรึกษาให้แก่บุคคลทั่วไป โดยผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ภาคกลางคืน (18.00 – 21.30 น.)Gala Dinner โดยเชิญฟังสุนทรพจน์จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาให้ความรู้ทางด้านการคมนาคมของประเทศไทย (มีค่าใช้จ่าย อาหาร 3,000 บาทต่อท่าน)

นอกจากนี้ วปท. ยังได้จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ ที่ได้รวบรวมผลงานทางวิศวกรรมที่สำคัญของสมาชิก วปท. มากกว่า 80 โครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแจกจ่ายให้องค์กรและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรที่ปรึกษาโดยไม่คิดมูลค่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งใบตอบรับมาได้ที่ www.ceat.or.th

กำหนดการ : รายละเอียดงานและกำหนดการ

ใบตอบรับ : ใบตอบรับ

 

SECOND ANNUAL HOTELIER SUMMIT ASIA

Date: 5th & 6th December 2018

Place: Jakarta, Indonesia

 

With over 450 ongoing & upcoming hotel projects in Southeast Asia, procurement has never been more challenging. This required a platform that facilitated target-oriented business dialogues among the prime stakeholders of the industry, in order to source for these projects and deliver the highest value to time and money. Hence, Hotelier Summit Asia. After a grand & successful debut in 2017, we are back with this by-invite only summit which brings together the C-Level Executives of the top brands in the Hospitality Sector of Southeast Asia to meet one-to-one with some of the finest global suppliers and provides the best bankable opportunity to seal the deal. Contact now to explore the prospects.

 

Call: +44 12353 30073

E-mail: info@ide-global.com

Website – http://bit.ly/2Av4b2c

องค์กรแม่ข่ายสภาวิศวกรจัดอบรมเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมฯ

TEMCA ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าและผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขอรับการขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนา 3 Hall 5 IMPACT EXHIBITION CENTER เวลา 08.00-16.00 น.

 

จัดโดย

  • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

รวมกับ

  • สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
  • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

 

ดาวโหลดใบสมัครอบรม : ใบสมัครรวมอบรม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณปัณณพร/ คุณชนิดาภา

โทร.02-285-4546-8, 089-441-5645

 

 

 

 

 

รายการรักเมืองไทย ตอน TEMCA Forum & Exhibition 2018

รายการรักเมืองไทย  ตอน TEMCA Forum & Exhibition 2018

พิธีกร : ดร. วีรชน นรานุต

แขกรับเชิญ : คุณสมชาย เจษฏานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่่องกลไทย และคุณธีรภพ พงษ์พิทยาภา (ประธานจัดงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATAYA)

 

ติดตามรายการรักเมืองไทย ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)

ลงนามความร่วมมือและแถลงข่าวงาน TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA

     23 กรกฎาคม 2561   :  สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย  ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และแถลงข่าว การจัดงานสัมมนาประจำปี ครั้งที่ 34  “TEMCA FORUM EXHIBITION 2018 PATTYA” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ  Royal Cliff Beach พัทยา

TEMCA FORUM EXHIBITION 2018 PATTYA เป็นงานสัมมนาและแสดงผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล โดยได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 และเป็นงานเดียวที่มีสมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ที่ปรีกษา ผู้ออกแบบ ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และ สมาคมวิชาชีพวิศวกรรม เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งมากขึ้นทุกปี

นายสมชาย  เจษฎานภาวงศ์   นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้นับเป็นก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมไทยสู่ความยิ่งใหญ่ และก้าวไกลขึ้นกว่าเดิมตามทิศทางของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งสมาชิก TEMCA ได้รวมพลังกันเป็นส่วนหนึ่งของ ความร่วมมือกัน ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในวันนี้ สู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นที่มาของแนวคิด FUTURE IS NOW ในการจัดงานในปีนี้  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ฯ และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ จากบูธแสดงสินค้ามากมาย พร้อมทั้งสาระความรู้ในแวดวงอุตสาหกรรมไฟฟ้า และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งในปีนี้มีความเข้มข้นและเนื้อหาที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ 1 วิสัยทัศน์การพัฒนา EEC กับบทบาทของบริษัทไทย 2 ทำแบบอย่างไรจึงสามารถขอไฟจากการไฟฟ้าฯให้สำเร็จ และ

เรื่องที่หลายท่านรอคอยติดตามจากปีที่แล้ว กับระบบการป้องกันฟ้าผ่า ตลอดจนเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมายหลายเรื่อง ที่ชวนติดตามโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งกิจกรรมการแข่งขันช่างฝีมืออาชีพ ร่วมชมและเชียร์ช่างไทยฝีมือดีที่เข้าแข่งขันชิงเงินรางวัล เพื่ออนาคตที่ดีเริ่มต้นที่วันนี้ ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ผลักดัน ช่างไทยฝีมือดี สู่มาตรฐานระดับโลก

 

นอกจากนี้ ไฮไลท์สุด Exclusive ที่สมาคม TEMCA ตั้งใจมอบให้สมาชิกสมาคมฯทุกท่านกับค่ำคืนแห่งการพบปะสังสรรค์ของมวลสมาชิก ครั้งนี้มากับนักร้องขวัญใจหนุ่มสาววัยปังกับป้าง นรินทร์ กิ่งศักดิ์ เจ้าของเพลงฮิตคนมีเสน่ห์และอีกหนึ่งสาวพราวเสน่ห์ จากเวทีประกวดระดับประเทศ ซานิ AF 6 นอกจากคอนเสิร์ตสุดมันส์ ยังมีของรางวัลมากมายให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมลุ้น ร่วมสนุกกันตลอดทั้งค่ำคืน อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม BIM Model

สมาคมฯ โดยฝ่ายวิชาการและพัฒนาฝีมือช่าง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม BIM Model

โดยใช้เวลาอบรม 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม

ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม

ครั้งที่ 4วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม และ

ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

ตั้งแต่เวลา 9.30-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 

ดาวโหลดเอกสาร

จดหมายเชิญอบรม BIM

รายละเอียดการอบรมฯ ย่อ

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 www.temcathai.com

การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม)

จม.การประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสานไฟฟ้าใต้ดิน

 

จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

 

1.โครงการสมเด็จเจ้าพระยา – สุขสวัสดิ์     ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการสมเด็จเจ้าพระยา-สุขสวัสดิ์
2.โครงการรามคำแหง – สุวินทวงศ์        ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการศรีนครินทร์
3.โครงการรามอินทรา – สีหบุรานุกิจ       ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรามอินทรา-สีหบุรานุกิจ
4.โครงการศรีนครินทร์                   ประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการศรีนครินทร์

 

เพื่อให้ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ทราบถึงประกาศการไฟฟ้านครหลวงอย่างทั่วถึง และเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว

 

หมายเหตุ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวเส้นรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ทั้งหมด การไฟฟ้านครหลวงได้มีการประกาศไว้แล้ว โดยสามารถดูได้จาก www.mea.or.th

ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
กองวางแผนระบบไฟฟ้า
โทร 0-2348-5532 และ 0-2348-5562
โทรสาร 0-2348-5133

ขอเชิญร่วม…การสัมมนาในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA

ขอเชิญร่วม…การสัมมนาในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA

พบกับการสัมมนาที่รวมความน่าสนใจหลายเรื่องราวอยู่อยู่ในงานนี้เท่านั้น

 

 

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 www.temcathai.com

 

แล้วพบกันในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา วันที่ 17-18 สิงหาคมนี้

 

TEMCA – Seminar brochure

TEMCA Skills Competition 2018

TEMCA ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมทั่วประเทศไทยมาร่วมทดสอบประลองฝีมือ “โครงการ TEMCA Skills Competition 2018 หรือ TSC 2018”

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 www.temcathai.com

 

แล้วพบกันในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา วันที่ 17-18 สิงหาคมนี้

 

จม.ขอเชิญส่งช่างเข้าร่วมการแข่งขันมืออาชีพ 61

จม.ขอความสนับสนุนการจัดแข่งขัน 2018

 

 

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ โดยสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

สมาชิกสมมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สามารถรับการทดสอบได้ที่ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย สามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

และสามารถเข้ารับการประเมินได้ที่ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ตามมาตรา 26/4(2)

พิเศษสามาชิก TEMCA ลงทะเบียนทดสอบในราคา 700 บาทเท่านั้น จากปกติ 1,000 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสามาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ตามมาตรา 26/4(2)

โทร. 02-285-4287, 02-285-4546-7 www.temcathai.com

TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA

        มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยในวันนี้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในงาน “TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA” ในปีนี้เรามาในธีม “Future is now” ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก TEMCA เราจะก้าวตามทิศทางของ EEC เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก

       สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ขอเชิญชวน สมาชิกสมาคมฯ และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมและสนับสนุนงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานสัมมนา พร้อมที่พักสุดหรู จำนวน 2 คืน คูปองอาหารเช้า กลางวัน เย็น และ Coffee Break สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดาภา และคุณปัณณพร โทร 02-285-4546-7

แล้วพบกันในงาน TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา วันที่ 17-18 สิงหาคมนี้

 

งาน LED Expo Thailand 2018

ร่วมสัมผัสนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ LED คุณภาพสูง ได้ในงาน LED Expo Thailand 2018 งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์
LED ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้ คลิก !! https://goo.gl/8Yv2UM
• รับฟรี หลอดไฟแอลอีดีประหยัดพลังงานสำหรับ 500 ท่านแรก
• รับบัตรเข้าชมงานได้โดยไม่ต้องรอคิว
• รับทราบข้อมูลการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับงานล่วงหน้าก่อนใคร
พบกันวันที่ 10 -12 พ.ค นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ASEAN Power Grid Summit 2018

ASEAN Power Grid Summit 2018
Title :  ASEAN Power Grid Summit 2018
Venue :  Crowne Plaza, Vientiane, Lao PDR
Date : 21-23 May 2018
Description: The ASEAN Power Grid Summit 2018 is designed as a platform for foreign investors, power producers,
technology providers and energy financial institutions, to gather in Vientiane, Lao PDR and be updated with
the power sector potentials of ASEAN countries.TEMCA Member Benefits:

  1. Business Matching Program Participation
  2. Strategic Member Price for Members only (USD 1000.00 per person)

For more information, kindly contact us at +60327711668 or visit us at
http://www.aseanpowergridsummit.com/

ขอเชิญร่วมงาน ALUMINIUM CHINA 2017

ALUMINIUM CHINA is the largest aluminium and non-ferrous metal industry show in Asia covering industry of transportation, electronics, building and construction, packaging, home appliance, focusing on electronics this year.

Official website http://www.aluminiumchina.com/en/home2016/

Asia Pacific Smart Cities Forum

Dates:  27th – 28th September
Venue: InterContinental Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
Link: https://goo.gl/aIquNN

 

Smart mobility, energy and environmental management systems are critical to the future of Asia Pacific Cities.
With a predicted 62 mega-cities by 2025, up from the current 32, APAC has no choice but to figure out the best
way to use technology to help their citizens live better lives. The Asia Pacific Smart Cities Forum will create
the opportunity to experience the next wave of integrated solutions and innovative technologies that are already
helping global cities become more connected and sustainable.

“As a Supporting Association, TEMCA is offering its members an exclusive 10% discount off the registration
price
 using a special promo code “TEMCA10”.

ขอเชิญร่วมงาน 2016 Electrical Business Road Show in Thailand ฟรี!

โดยงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น.

ณ Junior Ballroom 1&2 (ชั้น 3) โรงแรม Pullman Bangkok Grande Sukhumvit

 

จัดงานโดย

Korea Midland Power Co.,Ltd (KOMIPO) กับ Korea Electrical Manufacturers Association (KOEMA)

PEA ผลักดันพัทยาเป็นต้นแบบ SMART CITY

เมืองพัทยาสำเร็จไปอีกขั้น เดินเที่ยวริมชายหาดที่เอาสายไฟลงใต้ดินไปหมดแล้ว ภาพชายหาดที่สายไฟรกรุงรังไม่มีให้เห็น ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)ได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดโดยการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 kv กิโลโวลต์ ทำให้ถนนเลียบหาดเพิ่มความสวยงามและเหมาะกับการชมวิวรวมถึงถ่ายรูปสวยๆมาก เรียกได้ว่าเหมาะสมกับการเป็นเมืองตากอากาศติดอันดับโลกเลยทีเดียว จนมีคนบอกว่าที่นี้คือไมอามี่เมืองไทย

The 73rd Indonesia National Electricity Day – POWER-GEN Asia

The 73rd Indonesia National Electricity Day – POWER-GEN Asia
18-20 September 2018
ICE | BSD City | Jakarta | Indonesia

www.powergenasia.com

Covering every aspect of the power generation industry, POWER-GEN Asia and Indonesia National Electricity Day converge in 2018 on 18-20 September at ICE, BSD City, Jakarta, Indonesia. Attracting over 8,500 delegates and attendees from more than 50 conference sessions, panel discussions, a comprehensive exhibition and multiple networking events. Join 8,500+ fellow power industry professionals from more than 75 countries worldwide, all under one roof.
POWER-GEN Asia is the industry’s premier conference and exhibition dedicated to power generation across Asia, including renewable, alternative energy and power finance markets. Industry experts will gather to explore the current and future challenges for the Asian power sector. We invite you to join us in Jakarta for this important industry event. Find out more and register to attend NOW at

www.powergenasia.com

The 73rd Indonesia National Electricity Day – POWER-GEN Asia

18-20 September 2018
ICE | BSD City | Jakarta | Indonesia

www.powergenasia.com

Covering every aspect of the power generation industry, POWER-GEN Asia and Indonesia National Electricity Day converge in 2018 on 18-20 September at ICE, BSD City, Jakarta, Indonesia. Attracting over 8,500 delegates and attendees from more than 50 conference sessions, panel discussions, a comprehensive exhibition and multiple networking events. Join 8,500+ fellow power industry professionals from more than 75 countries worldwide, all under one roof.
POWER-GEN Asia is the industry’s premier conference and exhibition dedicated to power generation across Asia, including renewable, alternative energy and power finance markets. Industry experts will gather to explore the current and future challenges for the Asian power sector. We invite you to join us in Jakarta for this important industry event. Find out more and register to attend NOW at

www.powergenasia.com